OK
شرکت صنعتی سهند

آجر سمیرم سهند (کد N)

آجر سمیرم سهند در سه طیف رنگی ارائه میگردد.

آجر سمیرم کد A1

آجر سمیرم کد A2

آجر سمیرم کد A3

آجر سمیرم سهند (کد N)

پلاک های سمیرم طبق دسته بندی زیر با ابعاد متنوع قابل ارائه می باشد.

ابعاد 7cm*32cm*22mm

ابعاد 7cm*45cm*25mm

ابعاد 7/5cm*25cm*25mm

ابعاد 5/5cm*26cm*22mm

ابعاد 5/5cm*20cm*25mm

ابعاد 8cm*16cm*25mm

ابعاد 12cm*80cm*25mm

ابعاد 24cm*12cm*55mm

ابعاد 6cm*24cm*55mm

ابعاد 20cm*20cm*25mm

ابعاد 10cm*20cm*25mm

ابعاد 10cm*10cm*25mm

ابعاد 10cm*45cm*25mm

ابعاد 10cm*20cm*55mm

ساده

 • نوع: پلاک
 • 6cm*24cm*55mm
 • وزن: 1360g
 • بدون بند:70
 • با بند : 58

ساده

 • نوع: پلاک
 • 10cm*45cm*25mm
 • وزن: 1860g
 • بدون بند:22
 • با بند : 20

شومینه- رندوم لب گرد

 • نوع: پلاک
 • 8cm *16cm*25mm
 • وزن: 530g
 • بدون بند:78
 • با بند :65

شومینه- رندوم -لب گرد

 • نوع: پلاک
 • 8cm*16cm*25mm
 • وزن: 530g
 • بدون بند:78
 • با بند : 65

شومینه- ساده

 • نوع: پلاک
 • 8cm*16cm*25mm
 • وزن: 530g
 • بدون بند:78
 • با بند : 65

ساده

 • نوع: پلاک
 • 10cm*10cm*25mm
 • وزن: 480g
 • بدون بند:100
 • با بند :83

کونیک دار

 • نوع: پلاک
 • 10cm*10cm*25mm
 • وزن: 480g
 • بدون بند:100
 • با بند : 83

ساده

 • نوع: پلاک
 • 10cm*20cm*25mm
 • وزن: 880g
 • بدون بند:50
 • با بند : 43

ساده

 • نوع: پلاک
 • 10cm*20cm*55mm
 • وزن: 1880g
 • بدون بند:50
 • با بند : 43

ساده

 • نوع: پلاک
 • 7cm*45cm*25mm
 • وزن: 1365g
 • بدون بند:32
 • با بند : 27

کونیک دار

 • نوع: پلاک
 • 12cm*24cm*55mm
 • وزن: 2450g
 • بدون بند:35
 • با بند : 31

ساده

 • نوع: پلاک
 • 12cm*24cm*55mm
 • وزن: 2750g
 • بدون بند:35
 • با بند : 31

ساده

 • نوع: پلاک
 • 12cm*80cm*25mm
 • وزن: 4290g
 • بدون بند:11
 • با بند : 10

ساده

 • نوع: پلاک
 • 20cm*20cm*25mm
 • وزن: 1670g
 • بدون بند:25
 • با بند : 23

شش ضلعی ساده

 • نوع: پلاک
 • 20cm*20cm*25mm
 • وزن: 1680g
 • بدون بند:32
 • با بند : 27

ساده

 • نوع: پلاک
 • 20cm*40cm*25mm
 • وزن: 3420g
 • بدون بند:13
 • با بند : 12

A1 - ساده

 • نوع: پلاک
 • A1 - 7cm*32cm*22mm
 • وزن: 800g
 • بدون بند:45
 • با بند : 38

A1 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A1 -5/5cm*26cm*22mm
 • وزن: 530g
 • بدون بند:70
 • با بند : 57

A1 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A1 -5/5cm*20cm*25mm
 • وزن: 440g
 • بدون بند:91
 • با بند : 76

A1 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A1 -7/5cm*25cm*25mm
 • وزن: 820g
 • بدون بند:54
 • با بند : 45

A2 - ساده

 • نوع: پلاک
 • A2 -7cm*32cm*22mm
 • وزن: 800g
 • بدون بند:45
 • با بند : 38

A2 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A2 -5/5cm*26cm*22mm
 • وزن: 530g
 • بدون بند:70
 • با بند : 57

A1 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A1 -5/5cm*26cm*22mm
 • وزن: 530g
 • بدون بند:70
 • با بند : 57

A2 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A2 -7/5cm*25cm*25mm
 • وزن: 820g
 • بدون بند:54
 • با بند : 45

A3 - ساده

 • نوع: پلاک
 • A3 - 7cm*32cm*22mm
 • وزن: 800g
 • بدون بند:45
 • با بند : 38

A3 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A3 -5/5cm*26cm*22mm
 • وزن: 530g
 • بدون بند:70
 • با بند : 57

A3 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A3 -7/5cm*25cm*25mm
 • وزن: 820g
 • بدون بند:54
 • با بند : 45

Copyright © 2019 sahand-co.com All Right Reserved Powered By AzaranWeb