OK
شرکت صنعتی سهند

آجر سمیرم سهند (کد N)

آجر سمیرم سهند در سه طیف رنگی ارائه میگردد.

آجر سمیرم کد A1

آجر سمیرم کد A2

آجر سمیرم کد A3

آجر سمیرم سهند (کد N)

پلاک های سمیرم طبق دسته بندی زیر با ابعاد متنوع قابل ارائه می باشد.

ابعاد 2/5*32*7

ابعاد 2/5*45*7

ابعاد 2/5*25*7/5

ابعاد 2/5*26*5/5

ابعاد 2/5*20*5/5

ابعاد 2/5*16*8

ابعاد 2/5*80*12

ابعاد 5/5*12*24

ابعاد 5/5*24*6

ابعاد 2/5*20*20

ابعاد 2/5*20*10

ابعاد 2/5*10*10

ابعاد 2/5*45*10

ابعاد 5/5*20*10

ساده

 • نوع: پلاک
 • 5/5*24*6
 • وزن: 1360g
 • بدون بند:70
 • با بند : 58

ساده

 • نوع: پلاک
 • 2/5*45*7
 • وزن: 1365g
 • بدون بند:32
 • با بند : 27

شومینه- رندوم لب گرد

 • نوع: پلاک
 • 2/5 *16*8
 • وزن: 530g
 • بدون بند:78
 • با بند :65

شومینه- رندوم -لب گرد

 • نوع: پلاک
 • 2/5*16*8
 • وزن: 530g
 • بدون بند:78
 • با بند : 65

شومینه- ساده

 • نوع: پلاک
 • 2/5*16*8
 • وزن: 530g
 • بدون بند:78
 • با بند : 65

ساده

 • نوع: پلاک
 • 2/5*10*10
 • وزن: 480g
 • بدون بند:100
 • با بند :83

کونیک دار

 • نوع: پلاک
 • 2/5*10*10
 • وزن: 480g
 • بدون بند:100
 • با بند : 83

ساده

 • نوع: پلاک
 • 2/5*20*10
 • وزن: 880g
 • بدون بند:50
 • با بند : 43

ساده

 • نوع: پلاک
 • 5/5*20*10
 • وزن: 1880g
 • بدون بند:50
 • با بند : 43

ساده

 • نوع: پلاک
 • 2/5*45*10
 • وزن: 1860g
 • بدون بند:22
 • با بند : 20

کونیک دار

 • نوع: پلاک
 • 5/5*24*12
 • وزن: 2450g
 • بدون بند:35
 • با بند : 31

ساده

 • نوع: پلاک
 • 5/5*24*12
 • وزن: 2750g
 • بدون بند:35
 • با بند : 31

ساده

 • نوع: پلاک
 • 2/5*80*12
 • وزن: 4290g
 • بدون بند:11
 • با بند : 10

ساده

 • نوع: پلاک
 • 2/5*20*20
 • وزن: 1670g
 • بدون بند:25
 • با بند : 23

شش ضلعی ساده

 • نوع: پلاک
 • 2/5*20*20
 • وزن: 1680g
 • بدون بند:32
 • با بند : 27

ساده

 • نوع: پلاک
 • 2/5*40*20
 • وزن: 3420g
 • بدون بند:13
 • با بند : 12

A1 - ساده

 • نوع: پلاک
 • A1 - 2/5*32*7
 • وزن: 980g
 • بدون بند:45
 • با بند : 38

A1 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A1 -2/5*26*5/5
 • وزن: 610g
 • بدون بند:70
 • با بند : 57

A1 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A1 -2/5*20*5/5
 • وزن: 440g
 • بدون بند:91
 • با بند : 76

A1 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A1 -2/5*25*7/5
 • وزن: 820g
 • بدون بند:54
 • با بند : 45

A2 - ساده

 • نوع: پلاک
 • A2 -2/5*32*7
 • وزن: 980g
 • بدون بند:45
 • با بند : 38

A2 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A2 -2/5*26*5/5
 • وزن: 610g
 • بدون بند:70
 • با بند : 57

A1 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A1 -2/5*26*5/5
 • وزن: 610g
 • بدون بند:70
 • با بند : 57

A2 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A2 -2/5*25*7/5
 • وزن: 820g
 • بدون بند:54
 • با بند : 45

A3 - ساده

 • نوع: پلاک
 • A3 - 2/5*32*7
 • وزن: 980g
 • بدون بند:45
 • با بند : 38

A3 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A3 -2/5*26*5/5
 • وزن: 610g
 • بدون بند:70
 • با بند : 57

A3 -ساده

 • نوع: پلاک
 • A3 -2/5*25*7/5
 • وزن: 820g
 • بدون بند:54
 • با بند : 45

Copyright © 2019 sahand-co.com All Right Reserved Powered By AzaranWeb