OK
شرکت صنعتی سهند

محاسبه تناژ و متراژ آجر پلاک

نحوه محاسبه یک متر مربع آجر پلاک 7 * 32 سانتی متر

محاسبه تعداد آجر پلاک:

هر ۳۸ قالب با بند کشی ۱ مترمربع را تشکیل می دهد. برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۳۸ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم

مثال برای ۱۰۰ مترمربع: ۳۸۰۰ قالب تقسیم بر ۲۰ تعداد در کارتن برابر می شود با ۱۹۰ کارتن و به همین ترتیب ۱۰۰ متر مربع ضربدر ۳۸ قالب برابر میشود با ۳۸۰۰ قالب

محاسبه وزن آجر پلاک:

ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر مربع محاسبه میگردد.

مثال برای ۱۰۰ مترمربع: ۳۸۰۰ عدد ضربدر ۹۵۰ گرم برابر می شود با ۳۶۱۰ کیلوگرم

نحوه محاسبه یک متر مربع آجر پلاک 5.5 * 26 سانتی متر

محاسبه تعداد آجر پلاک:

هر ۵۷ قالب با بند کشی ۱ مترمربع را تشکیل می دهد. برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۵۷ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم

مثال برای ۱۰۰ مترمربع: ۵۷۰۰ قالب تقسیم بر ۳۹ تعداد در کارتن برابر می شود با ۱۴۶٫۵ کارتن و به همین ترتیب ۱۰۰ متر مربع ضربدر ۵۷ قالب برابر میشود با ۵۷۰۰ قالب

محاسبه وزن آجر پلاک:

با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر مربع محاسبه میگردد.

مثال برای ۱۰۰ مترمربع: ۵۷۰۰ عدد ضربدر ۵۶۰ گرم برابر می شود با ۳۱۹۲ کیلوگرم

نحوه محاسبه یک متر مربع آجر پلاک 7.5 * 25 سانتی متر

محاسبه تعداد آجر پلاک:

هر ۴۵ قالب با بند کشی ۱ مترمربع را تشکیل می دهد. برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۴۵ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم

مثال برای ۱۰۰ مترمربع: ۴۵۰۰ قالب تقسیم بر ۳۰ تعداد در کارتن برابر می شود با ۱۵۰ کارتن و به همین ترتیب ۱۰۰ متر مربع ضربدر ۴۵ قالب برابر میشود با ۴۵۰۰ قالب

محاسبه وزن آجر پلاک:

با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر مربع محاسبه میگردد.

مثال برای ۱۰۰ مترمربع: ۴۵۰۰ عدد ضربدر ۸۲۰ گرم برابر می شود با ۳۶۹۰ کیلوگرم

نحوه محاسبه یک متر مربع آجر پلاک 5.5 * 20 سانتی متر

محاسبه تعداد آجر پلاک:

هر ۷۶ قالب با بند کشی ۱ مترمربع را تشکیل می دهد. برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۷۶ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم

مثال برای ۱۰۰ مترمربع: ۷۶۰۰ قالب تقسیم بر ۵۲ تعداد در کارتن برابر می شود با ۱۴۶٫۵ کارتن و به همین ترتیب ۱۰۰ متر مربع ضربدر ۷۶ قالب برابر میشود با ۷۶۰۰ قالب

محاسبه وزن آجر پلاک:

با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر مربع محاسبه میگردد.

مثال برای ۱۰۰ مترمربع: ۷۶۴۴ عدد ضربدر ۴۴۰ گرم برابر می شود با ۳۳۴۴ کیلوگرم

نحوه محاسبه ۱ مترطول آجر پلاک آجر ال ۷ سانتی متر

محاسبه تعداد آجر پلاک:

هر ۷۶ قالب با بند کشی ۱ مترمربع را تشکیل می دهد. برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۷۶ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم

مثال برای ۱۰۰ مترمربع: ۷۶۰۰ قالب تقسیم بر ۵۲ تعداد در کارتن برابر می شود با ۱۴۶٫۵ کارتن و به همین ترتیب ۱۰۰ متر مربع ضربدر ۷۶ قالب برابر میشود با ۷۶۰۰ قالب

محاسبه وزن آجر پلاک:

با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر مربع محاسبه میگردد.

مثال برای ۱۰۰ مترمربع: ۷۶۴۴ عدد ضربدر ۴۴۰ گرم برابر می شود با ۳۳۴۴ کیلوگرم

نحوه محاسبه ۱ مترطول آجر پلاک آجر ال 5.5 سانتی متر

محاسبه تعداد آجر پلاک:

هر ۱۸ قالب با بند کشی ۱ متر طول را تشکیل می دهد. برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۱۸ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم

مثال برای ۱۰۰ مترطول: ۱۸۰۰ قالب تقسیم بر ۴۰ تعداد در کارتن برابر می شود با ۴۵ کارتن و به همین ترتیب ۱۰۰ متر طول ضربدر ۱۸ قالب برابر میشود با ۱۸۰۰ قالب

محاسبه وزن آجر پلاک:

با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر طول محاسبه میگردد.

مثال برای ۱۰۰ متر طول: ۱۸۰۰ عدد ضربدر ۶۹۰ گرم برابر می شود با ۱۲۴۲ کیلوگرم

Copyright © 2019 sahand-co.com All Right Reserved Powered By AzaranWeb