OK
شرکت صنعتی سهند

آجر شاموتی سهند (کد D)

آجر شاموتی سهند در دو کد رنگ زیر ارائه میگردد.

کدآجر شاموتی رنگ زرد کد D1

آجر شاموتی رنگ پرتقالی کد D2

آجر شاموتی سهند (کد D)

آجرهای ال شاموتی طبق دسته بندی با ابعاد متنوع قابل ارائه می باشد.

ابعاد 7cm*16cm*32cm*25mm

ابعاد 7cm*10cm*20cm*25mm

ابعاد 5/5cm*26cm*13cm*25mm

ابعاد 5/5cm*20cm*10cm*25mm

ابعاد 5/5cm*(14+14)cm*25mm

ابعاد 5/5cm*(14+14)cm*25mm

ال نیمه دوپله

 • نوع: ال رندوم
 • 5/5cm*(14+14)cm*25mm
 • وزن: 700g
 • هر 18 عدد یک متر طول

ال نیمه لب قاشقی

 • نوع: ال رندوم
 • 5/5cm*(14+14)cm*25mm
 • وزن: 670g
 • هر 18 عدد یک متر طول

ال تیز شاموت پرتقالی

 • نوع: ال رندوم
 • 5/5cm*13cm*26cm*25mm
 • وزن: 1075g
 • هر 18 عدد یک متر طول

ال تیز شاموت زرد

 • نوع: ال رندوم
 • 5/5cm*13cm*26cm*25mm
 • وزن: 1075g
 • هر 18 عدد یک متر طول

ال تیز شاموت پرتقالی

 • نوع: ال رندوم
 • 5/5cm*20cm*10cm*25mm
 • وزن: 760g
 • هر 18 عدد یک متر طول

ال تیز شاموت زرد

 • نوع: ال رندوم
 • 5/5cm*20cm*10cm*25mm
 • وزن: 760g
 • هر 18 عدد یک متر طول

ال گرد شاموت پرتقالی

 • نوع: ال رندوم
 • 5/5cm*20cm*10cm*25mm
 • وزن: 760g
 • هر 18 عدد یک متر طول

ال گرد شاموت زرد

 • نوع: ال رندوم
 • 5/5cm*20cm*10cm*25mm
 • وزن:860g
 • هر 18 عدد یک متر طول

ال تیز شاموت پرتقالی

 • نوع: ال رندوم
 • 7cm*16cm*32cm*25mm
 • وزن: 1800g
 • هر 14 عدد یک متر طول

ال تیز شاموت زرد

 • نوع: ال رندوم
 • 7cm*16cm*32cm*25mm
 • وزن: 1800g
 • هر 14 عدد یک متر طول

ال تیز شاموت پرتقالی

 • نوع: ال رندوم
 • 7cm*20cm*10cm*25mm
 • وزن:970g
 • هر 14 عدد یک متر طول

ال تیز شاموت زرد

 • نوع: ال رندوم
 • 7cm*20cm*10cm*25mm
 • وزن: 970g
 • هر 14 عدد یک متر طول

ال گرد شاموت پرتقالی

 • نوع: ال رندوم
 • 7cm*20cm*10cm*25mm
 • وزن: 970g
 • هر 14 عدد یک متر طول

ال گرد شاموت زرد

 • نوع: ال رندوم
 • 7cm*20cm*10cm*25mm
 • وزن: 970g
 • هر 14 عدد یک متر طول

Copyright © 2019 sahand-co.com All Right Reserved Powered By AzaranWeb