گروه صنعتی آجر نسوز سهند
تولید کننده انواع آجر نما، آجر نسوز، آجرهای رنگی و آجر شومینه
Tel: +9821-36413815-6
Email: info@sahand-co.com
EnglishFarsi
آجر نسوز سهند | آجر شاموتی سهند کد D
14146
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14146,mkd-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,burst-ver-2,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

آجــر شامـــوتی

آجــــرهای شامـــوتی در ۲ طیف رنگـــــی:

پـــــرتقالی و زرد

کد D1

 • نوع: پلاک
 • ابعاد: ۱۲cm x 80cm x 25mm
 • وزن: ۴۱۰۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۲
 • با بند (۱ متر مربع): ۱۱

کد D2

 • نوع: پلاک
 • ابعاد: ۱۰cm x 45cm x 25mm
 • وزن: ۱۹۹۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۲۲
 • با بند (۱ متر مربع): ۲۰

کد D3

 • نوع: پلاک
 • ابعاد: ۷cm x 32cm x 25mm
 • وزن: ۹۸۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۴۵
 • با بند (۱ متر مربع): ۳۸

کد D4

 • نوع: پلاک
 • ابعاد: ۵٫۵cm x 26cm x 25mm
 • وزن: ۶۴۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۷۰
 • با بند (۱ متر مربع): ۵۷

کد D5

 • نوع: پلاک
 • ابعاد: ۳cm x 32cm x 30mm
 • وزن: ۵۳۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۰۴
 • با بند (۱ متر مربع): ۷۶

کد D6

 • نوع: پلاک
 • ابعاد: ۱۲cm x 24cm x 25mm
 • وزن: ۱۲۶۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۳۵
 • با بند (۱ متر مربع): ۳۱

کد D7

 • نوع: پلاک
 • ابعاد: ۱۰cm x 26cm x 55mm
 • وزن: ۱۹۴۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۵۰
 • با بند (۱ متر مربع): ۴۳

کد D8

 • نوع: پلاک
 • ابعاد: ۱۲cm x 20cm x 25mm
 • وزن: ۹۴۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۵۰
 • با بند (۱ متر مربع): ۴۳

کد D9

 • نوع: پلاک
 • ابعاد: ۱۲cm x 24cm x 55mm
 • وزن: ۲۸۸۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۳۵
 • با بند (۱ متر مربع): ۳۱

کد D10

 • نوع: پلاک
 • ابعاد: ۲۰cm x 20cm x 25mm
 • وزن: ۱۸۳۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۲۵
 • با بند (۱ متر مربع): ۲۳

کد D11

 • نوع: پلاک شش ضلعی
 • ابعاد: ۲۰cm x 20cm x 25mm
 • وزن: ۱۶۱۵g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۳۲
 • با بند (۱ متر مربع): ۲۷

کد D12

 • نوع: پلاک ســاده
 • ابعاد: ۲۰cm x 40cm x 25mm
 • وزن: ۳۶۳۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۳
 • با بند (۱ متر مربع): ۱۲

کد D13

 • نوع: پلاک طرح دار
 • ابعاد: ۱۰cm x 45cm x 25mm
 • وزن: ۲۲۵۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۲۲
 • با بند (۱ متر مربع): ۲۰

کد D14

 • نوع: پلاک آجری
 • ابعاد: ۲۰cm x 40cm x 25mm
 • وزن: ۳۵۰۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۳
 • با بند (۱ متر مربع): ۱۲

کد D15

 • نوع: پلاک کرکره ای
 • ابعاد: ۲۰cm x 40cm x 25mm
 • وزن: ۳۳۹۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۳
 • با بند (۱ متر مربع): ۱۲

کد D16

 • نوع: موج دار
 • ابعاد: ۷cm x 32cm x 25mm
 • وزن: ۱۲۷۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۴۵
 • با بند (۱ متر مربع): ۳۸

کد D17

 • نوع: پلاک شیار دار
 • ابعاد: ۷cm x 32cm x 25mm
 • وزن: ۱۰۶۲g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۴۵
 • با بند (۱ متر مربع): ۳۸

کد D18

 • نوع: پلاک مختــــلط
 • ابعاد: ۷cm x 32cm x 25mm
 • وزن: ۱۰۶۲g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۴۵
 • با بند (۱ متر مربع): ۳۸

کد D19

 • نوع: پلاک بته جقه ای
 • ابعاد: ۷cm x 32cm x 25mm
 • وزن: ۱۰۶۲g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۴۵
 • با بند (۱ متر مربع): ۳۸

کد D20

 • نوع: پلاک چهارخانه ای
 • ابعاد: ۷cm x 32cm x 25mm
 • وزن: ۱۰۶۲g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۴۵
 • با بند (۱ متر مربع): ۳۸

کد D21

 • نوع: پلاک بادبر صخره ای
 • ابعاد: ۷٫۵cm x 25cm x 30mm
 • وزن: ۹۸۵g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۵۴
 • با بند (۱ متر مربع): –

کد D22

 • نوع: ال تیـــز
 • ابعاد: ۵٫۵cm x 10cm x 20cm x 25mm
 • وزن: ۷۶۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۸
 • با بند (۱ متر مربع): ۱۵٫۵

کد D23

 • نوع: ال تیـــز
 • ابعاد: ۷cm x 10cm x 20cm x 25mm
 • وزن: ۹۷۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۴
 • با بند (۱ متر مربع): ۱۲٫۵

کد D24

 • نوع: ال گرد
 • ابعاد: ۵٫۵cm x 10cm x 20cm x 25mm
 • وزن: ۷۶۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۸
 • با بند (۱ متر مربع): ۱۵٫۵

کد D25

 • نوع: ال گرد
 • ابعاد: ۷cm x 10cm x 20cm x 25mm
 • وزن: ۹۷۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۴
 • با بند (۱ متر مربع): ۱۲٫۵

کد D26

 • نوع: ال تیـــز کامل L
 • ابعاد: ۷cm x 16cm x 32cm x 25mm        –        ۵٫۵cm x 13cm x 26cm x 25mm
 • وزن: ۱۱۶۸g – 1485g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۸ – ۱۴
 • با بند (۱ متر مربع): ۱۵٫۵ – ۱۲٫۵

کد D27

 • نوع: پلاک هلالـــی
 • ابعاد: ۷cm x 20cm x 40mm
 • وزن: ۹۲۵g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۷۱
 • با بند (۱ متر مربع): ۶۰

کد D28

 • نوع: آجر صنعتـــی
 • ابعاد: ۱۲cm x 24cm x 60cm x 50mm
 • وزن: ۲۸۶۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۳۵
 • با بند (۱ متر مربع): –

کد D29

 • نوع: آجر صنعتـــی دهانه
 • دهانه: ۵۰cm x 70cm x 90cm

کد D30

 • نوع: پلاک هلالی
 • ابعاد: ۵٫۵cm x 20cm x 40mm
 • وزن: ۷۶۵g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۹۱
 • با بند (۱ متر مربع): ۷۳

کد D31

 • نوع: پلاک شیار دار
 • ابعاد: ۱۰cm x 45cm x 25mm
 • وزن: ۲۳۲۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۲۲
 • با بند (۱ متر مربع): ۲۰

کد D32

 • نوع: پلاک شیار دار
 • ابعاد: ۱۲cm x 80cm x 25mm
 • وزن: ۴۱۰۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۲
 • با بند (۱ متر مربع): ۱۱

کد D33

 • نوع: شیـــار دار هلالی
 • ابعاد: ۷cm x 32cm x 40mm
 • وزن: ۱۲۹۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۴۵
 • با بند (۱ متر مربع): ۳۸

کد D34

 • نوع: پایه ستـــون
 • ابعاد: ۷cm x 12cm x 18cm
 • وزن: ۱۶۷۰g
 • بدون بند (۱ متر مربع): –
 • با بند (۱ متر مربع): –

کد D35

 • نوع: دور ستـــون
 • ابعاد: ۷cm x 16cm – 7cm x 20cm
 • وزن: ۶۴۰g – 780g
 • بدون بند (۱ متر مربع): –
 • با بند (۱ متر مربع): –

کد D37

 • نوع: پلاک طـــرح دار بـــرگی
 • ابعاد: ۱۰cm x 10cm x 25mm
 • وزن: ۴۴۰g – 470g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۰۰
 • با بند (۱ متر مربع): ۸۳

کد D37

 • نوع: پلاک طـــرح دار حصیری
 • ابعاد: ۱۰cm x 10cm x 25mm
 • وزن: ۴۴۰g – 470g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۰۰
 • با بند (۱ متر مربع): ۸۳

کد D37

 • نوع: پلاک طـــرح دار خطـــی
 • ابعاد: ۱۰cm x 10cm x 25mm
 • وزن: ۴۴۰g – 470g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۰۰
 • با بند (۱ متر مربع): ۸۳

کد D37

 • نوع: پلاک طـــرح دار نیلوفر
 • ابعاد: ۱۰cm x 10cm x 25mm
 • وزن: ۴۴۰g – 470g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۰۰
 • با بند (۱ متر مربع): ۸۳

کد D37

 • نوع: پلاک طـــرح دار ساده
 • ابعاد: ۱۰cm x 10cm x 25mm
 • وزن: ۴۴۰g – 470g
 • بدون بند (۱ متر مربع): ۱۰۰
 • با بند (۱ متر مربع): ۸۳

آجـــرهای شامـــوتی

در دو طیف رنگی پرتقالی و زرد

لازم بــــذکر است که

آجـــرهای نســــوز بصورت رنـــدوم بوده و بــازی رنگ دارند.

همکاران و مشتریان گرامی

هنگام خرید به تصویـر دو لوزی و نــــــام سـهند که در پشـت آجر نما منظور گردیده دقـت فرمایید

Logo-2Lozi
EnglishFarsi