گروه صنعتی آجر نسوز سهند
تولید کننده انواع آجر نما، آجر نسوز، آجرهای رنگی و آجر شومینه
Tel: +9821-36413815-6
Email: info@sahand-co.com
EnglishFarsi
آجر نسوز سهند | محاسبه تناژ و متراژ
14997
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14997,mkd-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,burst-ver-2,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

محاسبه تناژ و متراژ

دستورالعمل محاسبه آجر پلاک(مترمربع)  آجر ال (مترطول)  

نحوه محاسبه ۱ مترمربع آجر پلاک

۷cm x 32cm

محاسبه تعداد: هر ۳۸ قالب با بند کشی ۱ مترمربع را تشکیل می دهد.  برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۳۸ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم
مثال برای ۱۰۰ مترمربع:
۳۸۰۰ قالب تقسیم بر ۲۰ تعداد در کارتن برابر می شود با ۱۹۰ کارتن 
و  به همین ترتیب ۱۰۰ متر مربع ضربدر ۳۸ قالب برابر میشود با ۳۸۰۰ قالب

 

محاسبه وزن: با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر مربع محاسبه میگردد.
مثال برای ۱۰۰ مترمربع:
۳۸۰۰ عدد ضربدر ۹۵۰ گرم برابر می شود با ۳۶۱۰ کیلوگرم

نحوه محاسبه ۱ مترمربع آجر پلاک

۵٫۵cm x 26cm

محاسبه تعداد: هر ۵۷ قالب با بند کشی ۱ مترمربع را تشکیل می دهد.  برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۵۷ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم
مثال برای ۱۰۰ مترمربع:
۵۷۰۰ قالب تقسیم بر ۳۹ تعداد در کارتن برابر می شود با ۱۴۶٫۵ کارتن 
و  به همین ترتیب ۱۰۰ متر مربع ضربدر ۵۷ قالب برابر میشود با ۵۷۰۰ قالب

 

محاسبه وزن: با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر مربع محاسبه میگردد.
مثال برای ۱۰۰ مترمربع:
۵۷۰۰ عدد ضربدر ۵۶۰ گرم برابر می شود با ۳۱۹۲ کیلوگرم

نحوه محاسبه ۱ مترمربع آجر پلاک

۷٫۵cm x 25cm

محاسبه تعداد: هر ۴۵ قالب با بند کشی ۱ مترمربع را تشکیل می دهد.  برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۴۵ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم
مثال برای ۱۰۰ مترمربع:
۴۵۰۰ قالب تقسیم بر ۳۰ تعداد در کارتن برابر می شود با ۱۵۰ کارتن 
و  به همین ترتیب ۱۰۰ متر مربع ضربدر ۴۵ قالب برابر میشود با ۴۵۰۰ قالب

 

محاسبه وزن: با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر مربع محاسبه میگردد.
مثال برای ۱۰۰ مترمربع:
۴۵۰۰ عدد ضربدر ۸۲۰ گرم برابر می شود با ۳۶۹۰ کیلوگرم

نحوه محاسبه ۱ مترمربع آجر پلاک

۵٫۵cm x 20cm

محاسبه تعداد: هر ۷۶ قالب با بند کشی ۱ مترمربع را تشکیل می دهد.  برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۷۶ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم
مثال برای ۱۰۰ مترمربع:
۷۶۰۰ قالب تقسیم بر ۵۲ تعداد در کارتن برابر می شود با ۱۴۶٫۵ کارتن 
و  به همین ترتیب ۱۰۰ متر مربع ضربدر ۷۶ قالب برابر میشود با ۷۶۰۰ قالب

 

محاسبه وزن: با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر مربع محاسبه میگردد.
مثال برای ۱۰۰ مترمربع:
۷۶۴۴ عدد ضربدر ۴۴۰ گرم برابر می شود با ۳۳۴۴ کیلوگرم

نحوه محاسبه ۱ مترطول آجر پلاک

آجر ال ۷cm

محاسبه تعداد: هر ۱۴ قالب با بند کشی ۱ متر طول را تشکیل می دهد.  برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۱۴ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم
مثال برای ۱۰۰ مترطول:
۱۴۰۰ قالب تقسیم بر ۳۰ تعداد در کارتن برابر می شود با ۴۶٫۵ کارتن 
و  به همین ترتیب ۱۰۰ متر طول ضربدر ۱۴ قالب برابر میشود با ۱۴۰۰ قالب

 

محاسبه وزن: با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر طول محاسبه میگردد.
مثال برای ۱۰۰ متر طول:
۱۴۰۰ عدد ضربدر ۹۰۰ گرم برابر می شود با ۱۲۶۰ کیلوگرم

نحوه محاسبه ۱ مترطول آجر پلاک

آجر ال ۵٫۵cm

محاسبه تعداد: هر ۱۸ قالب با بند کشی ۱ متر طول را تشکیل می دهد.  برای محاسبه ابتدا متراژ را در ۱۸ ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر تعداد آجر در کارتن می نماییم
مثال برای ۱۰۰ مترطول:
۱۸۰۰ قالب تقسیم بر ۴۰ تعداد در کارتن برابر می شود با ۴۵ کارتن 
و  به همین ترتیب ۱۰۰ متر طول ضربدر ۱۸ قالب برابر میشود با ۱۸۰۰ قالب

 

محاسبه وزن: با ضرب نمودن تعداد قالب آجر مورد نیاز در وزن هر قالب وزن آجر به کار رفته که در هر ۱۰۰ متر طول محاسبه میگردد.
مثال برای ۱۰۰ متر طول:
۱۸۰۰ عدد ضربدر ۶۹۰ گرم برابر می شود با ۱۲۴۲ کیلوگرم

طریقه ساخت بنـــد کشی در رنگهای مختلف

ترکیبات رنگ
سیمان سبز و پودر سنگ رنگ سبز
ماسه بادی و دوده فرنگی رنگ مشکی
سیمان زرد و پودر سنگ رنگ زرد
سیمان قرمز و پودر سنگ رنگ قرمز
ماسه بادی و سیمان سیاه رنگ طوسی
سیمان سفید و پودر سنگ رنگ سفید

مــا به کیفیت می اندیشیـــم و شما همیــــار ما در این کیفیت هستیــد و انــتقاد شما باعث خشنــودی و ارتقا کیفیت در انجام وظیفه ماست.

آجــــــر نســـوز ســــهند

بهترین محصولی که برای نمـــای ساختمان خود میتوانید انتخاب کنید!!

گروه صنعتی آجــــر نســــوز ســــهند

EnglishFarsi